Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
لتلخيص ما سبق...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
إجمالاً، ...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
إجمالا...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
في نهاية الأمر...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain