Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
总之,...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
总体而言,...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
权衡一下,...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain