Danish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

我们以说明...开始这篇论文
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Used to begin a summary of the thesis
前面的讨论旨在...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
假设被...方面的数据验证
Hypotesen blev testet med data dækning...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
总结来说,...
Til at opsummere...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
归纳一下,...
Summarisk,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
总之,...
Alt i alt...
Used to give a general assessment of the thesis
总体而言,...
I det store og hele...
Used to give a general assessment of the thesis
...让我们得出...的结论
...fører os til den konklusion at...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
上述论据证实...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
我们可以看出...
Vi kan derefter se at...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
所有这些都指向...
Alt dette peger på det faktum at...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
了解...可以帮助揭示...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
权衡一下,...
Ligevægtigt...
Used to give an unbiased assessment of your findings
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
因此,我们的论点是有一些因素...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Used to give a definite conclusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Used to acknowledge borrowed ideas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Used to express what the thesis aimed to explain