Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
总结来说,...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
归纳一下,...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
总之,...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
总体而言,...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain