Finnish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

我们以说明...开始这篇论文
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Used to begin a summary of the thesis
前面的讨论旨在...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
假设被...方面的数据验证
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
总结来说,...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
归纳一下,...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
总之,...
Kaiken kaikkiaan
Used to give a general assessment of the thesis
总体而言,...
Yleisesti ottaen
Used to give a general assessment of the thesis
...让我们得出...的结论
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
上述论据证实...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
我们可以看出...
Näemme siis, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
所有这些都指向...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
了解...可以帮助揭示...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
权衡一下,...
Kaiken kaikkiaan
Used to give an unbiased assessment of your findings
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
因此,我们的论点是有一些因素...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Used to give a definite conclusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Used to acknowledge borrowed ideas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Used to express what the thesis aimed to explain