Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
总结来说,...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
总之,...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
总体而言,...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain