Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

我们以说明...开始这篇论文
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
前面的讨论旨在...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
假设被...方面的数据验证
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
总结来说,...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
归纳一下,...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
总之,...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
总体而言,...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
...让我们得出...的结论
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
上述论据证实...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
我们可以看出...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
所有这些都指向...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
了解...可以帮助揭示...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
权衡一下,...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
因此,我们的论点是有一些因素...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain