Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain