Esperanto | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La antaŭa diskuto provis...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
Por resumi…
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
En resumo,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
Entute...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
Ĝenerale...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
Ni povas vidi, ke...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
Entute...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Used to express what the thesis aimed to explain