Hungarian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
Összefoglalva, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
Összefoglalva ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
Összességében ...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
Egészében véve ...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
Láthatjuk, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
Összevetve...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Used to express what the thesis aimed to explain