Korean | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
요약하면, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
요약하면, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
대체로, ...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
대체로, ...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
모든 것을 고려하여, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Used to express what the thesis aimed to explain