Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain