Turkish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
Özetlemek gerekirse ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
Kısacası ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
Sonuç olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
Genel olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
... bizi ... sonucuna götürür.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Used to express what the thesis aimed to explain