Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain