French | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
Pour résumer...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
En résumé...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
Globalement...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
Dans l'ensemble...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
...nous amène à la conclusion que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
On peut alors voir que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Tout cela indique que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
En définitive...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Used to express what the thesis aimed to explain