Greek | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
Εν περιλήψει,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
Εν ολίγοις,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
Εν συντομία,...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
Σε γενικές γραμμές,...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
Συνοπτικά...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Used to express what the thesis aimed to explain