Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain