Portuguese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Este trabalho começou apontando...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
A prévia discussão buscou...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
Resumindo, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
Em suma, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
Em síntese, ...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
De modo geral, ...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
...nos leva à conclusão de que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
Pode-se ver então que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
Recapitulando, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Used to express what the thesis aimed to explain