Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain