Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain