Spanish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
En resumen,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
En síntesis,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
En definitiva,...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
En términos generales,...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
... nos lleva a la conclusión de que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
Podemos evidenciar que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Todo esto apunta a...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
En resumen...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Used to express what the thesis aimed to explain