Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Til at opsummere...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Summarisk,...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Alt i alt...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
I det store og hele...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...fører os til den konklusion at...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan derefter se at...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alt dette peger på det faktum at...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ligevægtigt...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain