Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Samengevat ...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Samenvattend ...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Al met al ...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
Over het geheel ...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain