Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Samengevat ...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Samenvattend ...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Al met al ...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
Over het geheel ...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alles wijst erop dat ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Over het geheel genomen ...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain