Italian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Used to begin a summary of the thesis
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Samengevat ...
Riassumendo...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Samenvattend ...
Concludendo...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Al met al ...
Complessivamente...
Used to give a general assessment of the thesis
Over het geheel ...
In generale...
Used to give a general assessment of the thesis
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ci porta a concludere che...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Siamo dunque portati a credere che...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alles wijst erop dat ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Over het geheel genomen ...
Tirando le somme...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Used to give a definite conclusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Used to acknowledge borrowed ideas
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Used to express what the thesis aimed to explain