Portuguese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Este trabalho começou apontando...
Used to begin a summary of the thesis
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A prévia discussão buscou...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Samengevat ...
Resumindo, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Samenvattend ...
Em suma, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Al met al ...
Em síntese, ...
Used to give a general assessment of the thesis
Over het geheel ...
De modo geral, ...
Used to give a general assessment of the thesis
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nos leva à conclusão de que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Pode-se ver então que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alles wijst erop dat ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Over het geheel genomen ...
Recapitulando, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Used to give a definite conclusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Used to acknowledge borrowed ideas
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Used to express what the thesis aimed to explain