Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Samengevat ...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Samenvattend ...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Al met al ...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
Over het geheel ...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alles wijst erop dat ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Over het geheel genomen ...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain