Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Samengevat ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Samenvattend ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Al met al ...
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
Over het geheel ...
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alles wijst erop dat ...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Over het geheel genomen ...
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain