Spanish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Used to begin a summary of the thesis
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Samengevat ...
En resumen,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Samenvattend ...
En síntesis,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Al met al ...
En definitiva,...
Used to give a general assessment of the thesis
Over het geheel ...
En términos generales,...
Used to give a general assessment of the thesis
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Podemos evidenciar que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Alles wijst erop dat ...
Todo esto apunta a...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Over het geheel genomen ...
En resumen...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Used to give a definite conclusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Used to acknowledge borrowed ideas
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Used to express what the thesis aimed to explain