Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Ni komencis ĉi paperon kun...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
La antaŭa diskuto provis...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Por resumi…
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
En resumo,...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Entute...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
Ĝenerale...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Ni povas vidi, ke...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Entute...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain