Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Yhteenvetona...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Yhteenvetona...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Kaiken kaikkiaan
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
Yleisesti ottaen
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Näemme siis, että...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Kaiken kaikkiaan
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain