Greek | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Used to begin a summary of the thesis
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Yhteenvetona...
Εν περιλήψει,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Yhteenvetona...
Εν ολίγοις,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Kaiken kaikkiaan
Εν συντομία,...
Used to give a general assessment of the thesis
Yleisesti ottaen
Σε γενικές γραμμές,...
Used to give a general assessment of the thesis
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Näemme siis, että...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Kaiken kaikkiaan
Συνοπτικά...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Used to give a definite conclusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Used to acknowledge borrowed ideas
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Used to express what the thesis aimed to explain