Japanese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Used to begin a summary of the thesis
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Yhteenvetona...
結論として、・・・・
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Yhteenvetona...
まとめると、・・・・
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Kaiken kaikkiaan
全体に目を向けると、・・・・
Used to give a general assessment of the thesis
Yleisesti ottaen
全般的に見て、・・・・
Used to give a general assessment of the thesis
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
前述の議論は・・・・を証明している。
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Näemme siis, että...
・・・・ということが見て取れる。
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Kaiken kaikkiaan
あらゆる点から見て、・・・・
Used to give an unbiased assessment of your findings
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
したがって、・・・・という事実がある。
Used to give a definite conclusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Used to acknowledge borrowed ideas
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Used to express what the thesis aimed to explain