Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Yhteenvetona...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Yhteenvetona...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Kaiken kaikkiaan
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
Yleisesti ottaen
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Näemme siis, että...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Kaiken kaikkiaan
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain