Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Kaiken kaikkiaan
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
Yleisesti ottaen
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Näemme siis, että...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Kaiken kaikkiaan
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain