Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Yhteenvetona...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Yhteenvetona...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Kaiken kaikkiaan
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
Yleisesti ottaen
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Näemme siis, että...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Kaiken kaikkiaan
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain