Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Pour résumer...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
En résumé...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Globalement...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
Dans l'ensemble...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
...nous amène à la conclusion que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
On peut alors voir que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tout cela indique que...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
En définitive...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain