Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Εν περιλήψει,...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Εν ολίγοις,...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Εν συντομία,...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
Σε γενικές γραμμές,...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Συνοπτικά...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain