Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Εν περιλήψει,...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Εν ολίγοις,...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Εν συντομία,...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
Σε γενικές γραμμές,...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Συνοπτικά...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain