Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Εν περιλήψει,...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Εν ολίγοις,...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Εν συντομία,...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
Σε γενικές γραμμές,...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Συνοπτικά...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain