Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Εν περιλήψει,...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Εν ολίγοις,...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Εν συντομία,...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
Σε γενικές γραμμές,...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Συνοπτικά...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain