Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Összességében ...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
Egészében véve ...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Összevetve...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain