Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Összefoglalva, ...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Összefoglalva ...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Összességében ...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
Egészében véve ...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Láthatjuk, hogy ...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
A .... megértése segíthet felfedni ....
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Összevetve...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain