Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Összefoglalva, ...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Összefoglalva ...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Összességében ...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
Egészében véve ...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Láthatjuk, hogy ...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
A .... megértése segíthet felfedni ....
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Összevetve...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain