Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Riassumendo...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Concludendo...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Complessivamente...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
In generale...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
.... ci porta a concludere che...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Siamo dunque portati a credere che...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Tirando le somme...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain