Hungarian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Used to begin a summary of the thesis
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Riassumendo...
Összefoglalva, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Concludendo...
Összefoglalva ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Complessivamente...
Összességében ...
Used to give a general assessment of the thesis
In generale...
Egészében véve ...
Used to give a general assessment of the thesis
.... ci porta a concludere che...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Siamo dunque portati a credere che...
Láthatjuk, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Tirando le somme...
Összevetve...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Used to give a definite conclusion
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Used to express what the thesis aimed to explain