Danish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Used to begin a summary of the thesis
前述の議論は・・・・するためのものだった。
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotesen blev testet med data dækning...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
結論として、・・・・
Til at opsummere...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
まとめると、・・・・
Summarisk,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
全体に目を向けると、・・・・
Alt i alt...
Used to give a general assessment of the thesis
全般的に見て、・・・・
I det store og hele...
Used to give a general assessment of the thesis
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...fører os til den konklusion at...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan derefter se at...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alt dette peger på det faktum at...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Ligevægtigt...
Used to give an unbiased assessment of your findings
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
したがって、・・・・という事実がある。
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Used to give a definite conclusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Used to acknowledge borrowed ideas
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Used to express what the thesis aimed to explain