Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
前述の議論は・・・・するためのものだった。
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
結論として、・・・・
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
まとめると、・・・・
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
全体に目を向けると、・・・・
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
全般的に見て、・・・・
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
前述の議論は・・・・を証明している。
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
・・・・ということが見て取れる。
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
したがって、・・・・という事実がある。
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain