Finnish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Used to begin a summary of the thesis
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
結論として、・・・・
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
まとめると、・・・・
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
全体に目を向けると、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Used to give a general assessment of the thesis
全般的に見て、・・・・
Yleisesti ottaen
Used to give a general assessment of the thesis
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
前述の議論は・・・・を証明している。
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
・・・・ということが見て取れる。
Näemme siis, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Used to give an unbiased assessment of your findings
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
したがって、・・・・という事実がある。
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Used to give a definite conclusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Used to acknowledge borrowed ideas
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Used to express what the thesis aimed to explain