Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain